Konštruktivizmus a Autopoiesis

 

Konštruktivizmus, Kognitivizmus, Kognitívna veda
 • INTRO

Som konštruktivista. Keďže to znamená konštruovanie kognitívnej schémy, kriticky záleží na presnosti jej pojmov… Harrého/Gillettova kniha Discoursive mind (1994), preklad Diskurz a myseľ (2001), vyšla po Maturanových/Varelových prácach (1972) (odteraz Autopoiesis). Preto ukážem rozdiely medzi nimi:

 • ZDROJE

http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/article/viewFile/8778/7098 (2008)

http://monoskop.org/images/d/dd/Varela_Maturana_Uribe_1974_Autopoiesis.pdf (1974)

http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Maturana/autopoesis_and_cognition.pdf (1972)

 • ROZDIELY MEDZI KONŠTRUKTIVIZMOM A AUTOPOIESIS

Jednou vetou: Autopoiesis nie je konštruovanie. Autopoiesis je nastávanie

1 Biologické korene kognície

Pre Konštruktivizmus je učenie aktívnym konštruovaním intersubjektívnej kognitívnej schémy, čiže chápe učenie ako špecificky ľudskú aktivitu

Pre Autopoiesis je učenie štrukturálnym spájaním, koadaptáciou učiaceho sa a prostredia, čiže aj učiaci, aj prostredie koevolučne menia svoju štruktúru, ktorej zmenu (structural coupling) spúšťajú obojsmerne. Maturana/Varela nazvali tento proces štrukturálny determinizmus. Chápu teda učenie širšie ako ľudské učenie a v tomto zmysle je kognitívne všetko živé, čiže aj všetky zvieratá, rastliny, baktérie, atď. Organizmus svojou vlastnou biologickou štruktúrou koadaptuje prostredie.

2 Fylogenetická a ontogenetická báza kognície

Konštruktivizmus teoretizuje ontogenézu jednotlivca

Autopoiesis teoretizuje ontogenézu jednotlivca ako funkciu fylogenézy jeho druhu

3 Povaha externej reality a poznania

Pre Konštruktivizmus externá realita existuje a dá sa zisťovať iba konštruovaním intersubjektívnej kognitívnej schémy

Pre Autopoiesis externá realita a kognícia (v jej širšom koevolučnom, koadaptívnom a druhovom (fylogenetickom zmysle) sú recipročnými a simultánnymi špecifikáciami, kodefiníciami.

 • ZHRNUTIE AUTOPOIESIS
 1. Potrebujem fyzický svet ako zdroj potenciálneho významu
 2. Potrebujem štruktúru, aby som ten fyzický svet vnímal/rozlíšil, vytvoril význam
 3. Ak nemám štruktúru, fyzický svet existuje, ale ja ho nevnímam/nerozlišujem, nevytváram význam
 4. Bez fyzického sveta a mojej kognitívnej subjektivity nemá ako nastať význam
 5. Význam nie je ani vo fyzickom svete, ani v mojej kognitívnej subjektivite
 6. Význam je interakcia mojej kognitívnej subjektivity a fyzického sveta
 7. Svet teda nevytvára ani intersubjektivita, ani subjektivita a jeho významy neexistujú nikde vo fyzickom svete predom. Je to kontinuum interakcie medzi organizmom a externou realitou – INTEROBJEKTIVITA
Reklamy

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s