231217 Výpisky z darčekových kníh

4th round – Snyder, Black earth/Čierna zem

ZáverečnéMotto: Ak nám chýba vnímanie minulosti a budúcnosti, súčasnosť nám pripadá ako rozkolísaná platforma, neistá báza pre konanie. Pokojná dôvera v trvalosť  štruktúry dosiahnuteľného je protiliekom proti panike a demagógii čiernej skrinky mysliteľného. Žiadna zelená politika nie je a nebude taká vzrušujúca, ako snívanie o katastrofe, alebo sprisahaní proti nám, ktoré sú plné červenej krvi na čiernej zemi. Ak si myslíme, že sme obeťami nejakého planetárneho spiknutia, posúvame sa k Hitlerovi. Ak veríme, že Holokaust zapríčinili vrodené vlastnosti Židov, Nemcov, Poliakov, Litevcov, Ukrajincov, alebo kohokoľvek iného, potom vstupujeme do Hitlerovho sveta. Možno je pravda, že zachrániť jediný život znamená zachrániť svet. Naopak to však neplatí: záchrana sveta neprinavráti jediný stratený život.

>VedľajšieMotto1: Tak ako ľudia, ktorí odporujú jednej forme tyranie, obvykle odporujú aj tej druhej, tí, ktorí kolaborovali s jednou formou tyranie, zväčša budú kolaborovať aj s tou nasledujúcou (s. 279)… Nemci dovolili Poliakom kradnúť a Sovieti dovolili Poliakom si nakradnuté ponechať. Dôsledky holokaustu sa stali súčasťou legitimity sovietskej nadvlády. Sovietsky štýl vlády v Poľsku, ako všade inde, si vyžadoval hodnotový monopol, ako aj kontrolu minulosti… Sovietsky návrat do Európy znamenal vznik takpovediac spriatelených komunistických režimov v Maďarsku, Československu, Bulharsku, Rumunsku a Poľsku. Nikdy sa v týchto krajinách nebude hovoriť o lúpeži židovského majetku, ani v jednej z nich nebudú za hrdinov považovať ľudí, ktorí riskovali život na ich záchranu. Tí, ktorí pomáhali Židom, budú vykresľovaní ako niekto, kto vzal za ich záchranu viac peňazí, ako by dostal za ich zabitie. Záchrancovia vo východnej Európe sa napokon budú snažiť zamlčiavať, čo urobili, aby nevyvolali záujem susedov, ktorí by mohli zatúžiť po židovských cennostiach. Mohutný a pretrvávajúci mýtus o židovskom  zlate a šperkoch v domoch záchrancov odráža spôsob myslenia mnohých Poliakov a Východoeurópanov, ktorí okradli a zavraždili Židov, nie tých, ktorí im pomáhali.

>>HlavnéMotto: Možno si predstavujeme, že aj my budeme v nejakej budúcej katastrofe záchrancami. V situácii zničených štátov, rozložených miestnych inštitúciíí a ekonomickej motivácie zameranej na vraždenie, by sa však len málokto z nás zachoval správne. Niet veľa dôvodov si myslieť, že sme eticky vyššie, než boli Európania v 30. a 40. rokoch, alebo že sme menej prístupnejší takému typu ideí, ktoré Hitler tak úspešne presadil a realizoval. ABY SME SI BOLI ISTí, ŽE SA VYROVNÁME ZÁCHRANCOM, MALI BY SME SI VOPRED VYTVORIŤ ŠTRUKTÚRY, POMOCOU KTORÝCH BY BOLO PRAVDEPODOBNEJŠIE, ŽE TO NAOZAJ DOKÁŽEME. Desiatky miliónov ľudí nezomreli v Hitlerovej vojne preto, aby mohli Nemci žiť, ale aby mohli uskutočniť americký sen v globalizovanom svete… Hoci sa na svete asi neminie všetka potrava ako taká, bohatšie spoločnosti sa možno znovu začnú strachovať o budúce zásobovanie. Ich elity budú možno znova čeliť výzve, ako definovať vzťah medzi politikou a vedou. Ako ukázal Hitlerov príklad, prepojenie oboch otvára priestor pre ideológiu, ktorá akoby vysvetľovala i riešila pocit paniky. V scenári podobnom masovému vraždeniu, pripomínajúcemu holokaust, by mohli lídri rozvinutých krajín vyvolať alebo reagovať na paniku z budúceho nedostatku preventívnym konaním, označením konkrétnej skupiny ľudí ako zdroja ekologického problému, zničiť iné štáty či už úmyselne, alebo náhodne. Dôvodom pritom nemusí byť nepotlačiteľná obava zo života a smrti v zmysle nacistického príkladu, len momentálne presvedčenie, že ochrana nášho spôsobu života si vyžaduje dramatickú akciu. Hitler ako mysliteľ sa mýlil, že politika a veda sú tie isté veci. Hitler ako politik mal pravdu, že ich spojenie vytvára závratný pocit z katastrofickosti doby a teda i potenciál na radikálnu akciu. Ak je na obzore apokalypsa, čakanie na vedecké riešenia sa zdajú nezmyselnými, boj sa zdá prirodzený a do popredia sa dostáva demagógia o krvi a pôde. V tomto zmysle je zdravou politikou pre náš  svet držať strach z planetárnej katastrofy čo najďalej. To znamená akceptovať autonómiu vedy od politiky a prijímať také politické rozhodnutia, ktoré budú podporovať príslušné vedné odbory, umožňujúce fungovanie konvenčnej politiky.

Príklad1: V prípade klimatickej zmeny popieranie vedy legitimizuje skôr vojenskú akciu, než investíciu do technológie. Ak ľudia nepreberú zodpovednosť za klímu, presunú zodpovednosť za kalamity súvisiace s jej zmenou, na iných ľudí. Tým však popieranie klimatickej zmeny bráni technickému pokroku a môže urýchliť skutočné katastrofy, ktoré môžu urobiť katastrofické myslenie hodnovernejším. Môže sa začať začarovaný kruh, v ktorom politika skolabuje do ekologickej paniky.

Príklad2: Pokračovanie hlavného motta: Všeobecný názor, že voľný trh je prirodzený, je tiež (kruhovým) spojením vedy a politiky. Trh nie je príroda, závisí od prírody. Klíma nie je komodita, s ktorou môžeme obchodovať, ale podmienkou ekonomickej aktivity ako takej. Tvrdenie o “práve” zničiť svet v mene zisku niekoľkých ľudí odhaľuje dôležitý konceptuálny problém. Mať právo znamená obmedzovať. Každý človek je jedinečný. Význam človeka sa nevyčerpáva tým, čo od dotyčného či dotyčnej chce niekto iný. Každý človek má právo nebyť definovaný ako súčasť planetárneho sprisahania či rasy odsúdenej na zánik. Ľudia majú právo, aby ich vlasť nedefinovali ako životný priestor. Majú právo na to, aby nikto nezničil ich politické zriadenie, ktoré je ich spoločným dielom (nastávania) súčasnosti/(prítomnosti).

Príklad3: Jedna pluralita je medzi politikou a vedou. Rozpoznanie ich odlišností umožňuje premýšľať o práve a štátoch. Ich prepojenie do jedného je krokom k totalitnej ideológii, akou bol národný socializmus. Iná pluralita je medzi poriadkom a slobodou: jedna závisí od druhej, hoci sa obe od seba odlišujú. Tvrdenie, že poriadok je sloboda, alebo sloboda je poriadok, sa končí tyraniou. Tvrdenie, že sloboda je nedostatok poriadku, sa musí skončiť anarchiou – čo nie je nič iné než tyrania osobitného druhu *1

*1 tu sa pýtam Snydera ako to myslí, lebo ja sa domnievam, že 1.1 distribúcia moci do nezávislých inštitúcií je zákonitosť a právo demokratického štátu a 1.2 najlepšie usporiadanie/poriadok je takisto zákonitosť a právo slobodnej heuristickej tvorivosti a takto zavesenej teórii na empirickom feedbacku IMO nehrozí žiadna fanatická, dogmatická, vražedná ideologická tyrania, totalita, ani diktatúra…

>VedľajšieMotto2: záchrana sa obvykle začína nenápadne (s. 263), v každej záchrane je sebazáchrana (s. 266)

Vojnový stav zvyšuje riziko zániku inštitúcií, práva, štátu, zahraničnej politiky, občianstva, atď. Tým pádom sa zo mňa stáva obeť. Preto ak sa v mojej krajine začína vojna, proti mojej vôli zo mňa vzniká obeť, s ktorou si môže anarchia robiť, čo sa jej chce, čiže môže ma beztrestne zabiť. Keďže vo svojej krajine som stratil inštitucionálnu oporu, migrujem do krajiny, kde získavam štatút utečenca. Tým získavam všetky práva a povinnosti späť. A dostávam sa do recipročného stavu so štátom, jeho inštitúciami, medzinárodnými dohodami, atď.

Main Nazi Camps and killing sites map, Gulag maps

od s. 114

Nemci napadli Poľsko na základe odôvodnenia, že Poľsko neexistovalo, nemalo existovať a nemalo by existovať ako suverénny štát.  Vojnoví zajatci mohli byť preto zastrelení, lebo poľská armáda ako taká neexistovala. Po skončení vojenského ťaženia sa v tomto zmysle nezačne okupácia, lebo podľa nacistickej logiky neexistoval predchádzajúci politický organizmus, ktorého teritórium by bolo okupované… Nemeckí odborníci na medzinárodné právo dospeli k názoru, že Poľsko nie je štátom, ale iba miestom bez legitímnej suverenity, za ktorého vládcov sa určili Nemci. Poľské zákony anulovali a zrušili – veď vlastne nikdy neexistovali. Stav vecí založili jednoducho na vôli fuhrera… Nemecko zabralo Poľsko, ako zabrali európske štáty vo svojich najničivejších okamihoch osadnícke kolónie: ako kusy zeme, obývané neovládateľnými a neurčitými bytosťami…Väčšinu západného Poľska pripojili k ríši. Tieto nové nemecké oblasti, zvané gaue, riadili Hitlerovi kamaráti. Mali oveľa voľnejšiu ruku ako ich kolegovia v predvojnových nemeckých oblastiach, ktorí sa museli vždy boriť s bremenami zákona a byrokracie…Napríklad poľské deti sa v školách učili primitívnu nemčinu, aby ich bolo možné rozoznať ako rasovo nižšie a súčasne aby dokázali prijímať rozkazy v nemčine…Židia stratili právo aj nato, kde sa môžu vyskytovať ich telá. Počnúc Poľskom začalo Nemecko zakladať getá v každej krajine, ktorej štát sa pokúsili zničiť, no v žiadnej krajine, ktorú si podrobilo konvenčnou okupáciou. Geto sa stalo urbánnym prejavom zničenia štátu.

122

Bludy boli esenciálnou súčasťou nacistickej logiky. Fuhrer sa nikdy nemýli. Mýliť sa môže iba svet.  Ak je to tak, vinu musia niesť Židia.

124

Hitler vedel veľmi dobre, čo bude sovietska nadvláda znamenať pre krajiny, ktoré prešli pod Moskvu na základe nemecko-sovietskej dohody o hraniciach a priateľstve, to jest pre pobaltské štáty Litvu, Lotyšsko a Estónsko, ako aj pre východnú polovicu Poľska. Ak nič iné, sovietsky teror jeho predstavy prekonal: totálne odstránenie všetkých mysliacich ľudí, eliminácia desiatok miliónov vyhladovaním… Sovietska tajná polícia NKVD mala také skúsenosti s masovým vraždením, akými nedisponoval žiadna nemecká inštitúcia. Počas veľkého teroru v rokoch 1937-38 bolo uväznených, zastrelených a zahrabaných v neoznačených jamách 681 692 sovietskych občanov…

149

Epocha štátnosti skončila, vyhlasoval nacistický právny teoretik Carl Schmitt. Nič také ako domáca politika neexistuje, lebo všetko sa začína konfrontáciou so zvolených zahraničným nepriateľom. To, čo je definované ako domáce, musí byť zmanipulované, aby zničilo to, čo je zahraničné. Nemecko bolo samo osebe bezobsažné. Ideou ľudu presvedčili Nemcov, aby sa vrhli na cestu vražedného osudu ako rasa. Ľudia sú len tým, čím dokážu, že sú, čo bez boja nie je nič…Medzinárodné právo nevychádza z noriem, alebo tradícií, ale z moci. Pravidlá sú zaujímavé iba dovtedy, kým sa nevyjasní, kto z nich môže robiť výnimky… Ak bude Nemecko nasledovať svojho fuhrera a ignorovať “prázdny koncept štátneho územia”, nemecká moc sa naplní do svojich prirodzených hraníc. Výsledkom bude “citlivo rozdelená krajina”, ktorú nebudú zaťažovať normatívne obmedzenia politických a vojenských aktivít, ktoré Schmitt charakterizoval ako židovské… Zákon je to, čo slúži rase a bezzákonosť je to, čo rase škodí.

152

Nacisti ako prví, aj Sovieti po nich sa usilovali zvaliť zodpovednosť za zabíjanie Židov na krajiny, ktoré sami anektovali.

154

Spustenie masového vraždenia na dvojokupovanom území bolo poslednou fázou vývoja novej politiky, ktorej počiatky siahajú do obdobia osem rokov predtým, ako sa v Nemecku dostal k moci Hitler. Tak, ako museli mať nacisti dosah na iných Nemcov, aby rozvinuli biologickú politiku v rámci Nemecka, tak museli mať Nemci dosah na Nenemcov, aby rozšírili nacistickú ideológiu za hranice Nemecka… Nemci netušili, do akej miery sa Sovietom podarilo integrovať miestne obyvateľstvo do vlastného systému. To znamenalo, že ľudia na dvojokupovaných územiach sa mohli vidieť ako obete, aj keď, alebo presne práve preto, že v sovietskom režime disponovali istou mierou moci…Týkalo sa to ľavičiarov, ktorí spočiatku podporovali sovietsky systém, ale potom zmenili názor a teraz chceli na svoje pôvodné presvedčenie zabudnúť. Týkalo sa to mužov a žien, ktorí spočiatku vzdorovali sovietskemu systému, ale potom sa nechali zverbovať ako agenti a informátori. Títo ľudia kolaboráciou so Sovietmi unikli smrti, alebo deportácii. A keď dorazili Nemci, nachádzali sa vo svojich domovoch – a boli pripravení očistiť vlastnú minulosť ďalšou kolaboráciou. Týkalo sa to mladých mužov povolaných do Červenej armády, ktorí po príchode Nemcov dezertovali. Týkalo sa to policajtov, ktorí slúžili medzivojnovým vládam a potom sovietskemu režimu, a teda sa podieľali na deportáciách tých, ktorí naozaj vzdorovali Sovietom. Týkalo sa to ľudí, ktorí slúžili v sovietskom bezpečnostnom aparáte na veľmi vysokej úrovni – až na takej, že si uvedomovali, že si to budú iní pamätať. Dotyční sa preto museli usilovať získať si u Nemcov významné postavenie, aby prežili, čo sa im niekedy podarilo. 

Čo je to Holokaust? Rasistické vraždenie ako spoločné dielo Nemcov (Nezabíjame Židov, ale komunizmus) a väčšiny miestneho obyvateľstva (aj my ho zabíjame, je to dôkaz, že sme s ním nikdy nemali nič spoločné). Ktorým sa verejne lživo dištancovali od vlastnej politickej histórie. Takto boli Židia a len Židia zodpovední a vinní za všetku zlú minulosť. Boli tou zlou minulosťou. Preto keď ich zhromaždili a vyvraždili, zlá minulosť sa rozplynula ako dym (transformácia zločinu vraha do viny obete).

168

V auguste 1941 signalizoval Hitler svojim najbližším spolupracovníkom – hoci nanajvýš nepriamym spôsobom -, že vojna neprebieha podľa plánu. Židia v Nemecku vo veku nad 6 rokov museli od septembra tohto roku povinne nosiť Dávidovu hviezdu, čo malo naznačovať ich zodpovednosť za  stratu akceleračného momentu vo vojenskom ťažení. Označili ich za rukojemníkov úspechu nemeckých vojakov, čo bol neuveriteľný presun zodpovednosti, po ktorom mali nasledovať logické dôsledky…Himmler začal vydávať rozkazy na zabíjanie židovských žien a detí…Einsatzkomandám, ako bolo to Filbertovo, trvalo pár týždňov, než zabíjanie niekoľkých žien a starších detí prerástlo do vraždenia všetkých bez rozdielu

323

Ruské vlády zo začiatku 21. storočia…postavili svoj rozpočet i podporu obyvateľstva na vývoze uhľovodíkov do Európy a Číny. Ruské vlády však v snahe pokryť dopyt po zemnom plyne a robe na týchto veľkých susedných trhoch nepriamo vystavili krajinu budúcemu znečisteniu oxidom uhličitým a klimatickej zmene. S tým možno súvisí pocit blížiacej sa katastrofy, ktorý je viditeľnejší v ruskej kultúre než v čínskej, alebo na Západe. Talentovaní ruskí myslitelia, románopisci, umelci a filmári, zachytávajú rôznorodé a alarmujúce obrazy ľudskej dekadencie a úpadku. Podobne ako storočie predtým, keď Ruskom zmietali revolúcia a kontrarevolúcia, aj teraz ruská politická trieda predstihuje svojich susedov vo formulovaní a prenášaní katastrofickej ideológie.  V novej podobe ruského kolonializmu, ktorý sa začal v roku 2013, vykresľujú ruskí vodcovia a propagandisti susedných Ukrajincov ako neexistujúcich, alebo prezentujú ich ako podrusov. Charakteristika Ukrajincov v podaní ruských vodcov, pripomínajúca to, čo o Ukrajincoch kedysi povedal Hitler, opisuje Ukrajinu ako umelú entitu bez histórie, kultúry, jazyka, podporovanú nejakou globálnou aglomeráciou Židov, gejov, Európanov a Američanov. Zmyslom tejto rétoriky v ruskej vojne proti Ukrajine je ju odôvodniť; prvými dobytými miestami boli polia so zemným plynom v Čiernom mori neďaleko Krymského polostrova, ktorý Rusko obsadilo a pripojilo v roku 2014. Vďaka úrodnej pôde vo vnútrozemí Ukajiny, jej čiernej zemi, černozemi, je Ukrajina veľmi dôležitým exportérom potravín, čo Rusko nie je. Prezident Vladimír Putin rozvinul zahraničnopolitickú doktrínu etnickej vojny. Takáto argumentácia, vyjadrená jazykom invázie, či už ide o Hitlerov tlak na Československo, alebo Putinov na Ukrajinu, ničí logiku suverenity a práva a pripravuje pôdu na deštrukciu štátov. Transformuje uznávané politické zriadenia na terče zlovoľnej agresie a individuálnych ľudí na etnické objekty, ktorých domnelé záujmy sú určované zo zahraničia. Putin sa tiež postavil do čela populistických, fašistických a neonacistických síl v Európe. Súčasne s podporou politikov, obviňujúcich globálne židovstvo z planetárnych problémov a uplatňujúcich techniky zničenia štátov, Moskva vygenerovala nového obetného baránka – homosexuálov. Nová ruská idea “homosexuálnej loby”, zodpovednej za dekadenciu sveta, nemá o nič väčší zmysel, ako mala stará nacistická idea “židovskej loby”, zodpovednej za to isté, akurát, že táto nová ideológia sa teraz pohybuje voľne po svete. Rusko v druhej svetovej vojne preukázalo že sa vie rýchlo zmeniť z varovného príbehu na poučný precedens. Stalin uzavrel v roku 1939 spojenectvo s Hitlerom, to znamená s európskou krajnou pravicou toho obdobia, a to na základe úvahy, že to vyvolá sebadeštrukciu Európy ako takej. Stalin predpokladal, že sa Nemecko pustí do boja so svojimi západnými susedmi, čo oslabí ich silu. Zdá sa, že Putin uvažuje podobným spôsobom. Tak, ako zmyslom spojenectva s Hitlerom v roku 1939 bolo nasmerovať najradikálnejšie sily v Európe proti Európe samotnej, tak aj súčasná ruská podpora európskej krajnej pravice je zacielená na narušenie a dezintegráciu najmierumilovnejšieho a najprosperujúcejšieho poriadku 21. storočia – Európskej únie. V rokoch 2014-2015 Putin rehabilitoval pakt Molotov-Ribentrop, teda dohodu medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom, ktorou sa začala druhá svetová vojna a vytvorili sa niektoré predpoklady pre holokaust.

326

Jedným omylom invázie do Iraku v roku 2003 bolo presvedčenie, že zmena režimu musí byť kreatívna. Teória hovorila, že zničenie štátu a jeho vládnucej elity prinesú slobodu a spravodlivosť. V skutočnosti sled udalostí, urýchlený nezákonnou americkou inváziou do suverénneho štátu, povrdil jednu z nepochopených lekcií z histórie druhej svetovej vojny.  K masovému vraždeniu vo všeobecnosti dochádza počas občianskej vojny, alebo zmeny režimu. Úmyselnou politikou nacistického Nemecka bolo vytváranie umelých podmienok na zničenie štátu a potom nasmerovanie jeho dôsledkov proti Židom. Ničiť štáty bez takýchto zákerných zámerov vyvoláva konvenčnejšie katastrofy. Invázia do Iraku zabila minimálne toľko ľudí, koľko ich zabil dovtedajší iracký režim. Vystavila členov irackej vládnucej strany náboženskej čistke a pripravila cestu chaosu v celej krajine. Americkí votrelci sa v zúfalej snahe obnoviť poriadok napokon pridali na stranu politického klanu, ktorý pôvodne porazili. Umožnilo to stiahnutie jednotiek, po čom nasledovali islamistické povstania. Zničenie irackého štátu v roku 2003 a politické nepokoje z horúceho leta 2010 vytvorili priestor pre teroristov z Islamského štátu v roku 2014. Všeobecným americkým omylom je presvedčenie, že sloboda je absencia autority štátu… Na ľavici aj na pravici inklinuje vysvetľovanie holokaustu k nemeckej (frankfurtská škola) a rakúskej (rakúska škola) tradícii z 30. rokov. Výsledkom je  generovanie omylov, v dôsledku ktorých by mohlo byť spáchanie budúcich zločinov pravdepodobnejšie.

3rd round – Snyder, On tyranny – 20 lessons from the 20th century/O tyranii 20 ponaučení z 20. storočia

Fascists/(nazis/communists) in the name of will

a denied the reason, b rejected the objective truth, c replaced it with the glorification of the myth by the leaders swearing on behalf the people, d showed that the complexity of the globalization challenges is a plot against the nation

Fašisti/(nacisti/komunisti) v mene vôle

a odmietali rozum, b popierali objektívnu pravdu, c nahrádzali ju glorifikáciou mýtu, artikulovaného vodcami, ktorí sa zaprisahávali hlasom ľudu, d ukazovali, že zložitosť výziev globalizácie je sprisahaním proti národu

the first two lessons/prvé dve ponaučenia:

1. Do not obey in advance. Much of the power of authoritarianism is freely given. In times like these, individuals think ahead about what a more repressive government will want, and then start to do it without being asked. You’ve already done this, haven’t you? Stop. Anticipatory obedience teaches authorities what is possible and accelerates unfreedom.

 =1. Nepodrobujte sa vopred. Väčšiu časť moci dostane autoritatívny režim zadarmo. Ľudia myslia vopred na to, čo bude od nich represívna vláda požadovať a bez otázok sa tomu podrobia. Občan, ktorý sa takto prispôsobuje, učí moc, čo si môže dovoliť (úryvok)

Snyder, Čierna zem, s. 216

20. 9. 1943 bol za šéfa bezpečnostnej polície a SD v Kodani vymenovaný Rudolf Mildner. Dorazil priamo z Katovíc z okupovaného Poľska, kde pôsobil ako veliteľ gestapa a zodpovedal za Osvienčim. Inými slovami, ťažko ho možno označiť za človeka bez skúsenosti z masového vraždenia Židov. No to, čo v Kodani uvidel, ho presvedčilo, že konečné riešenie, aspoň toho druhu, aké sa dosiahlo v bezštátnej zóne (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Poľsko), je v Dánsku nemožné. V Kodani čelil inštitúciám, ktoré boli hlbšie na východe zrušené: suverénny štát, politické strany, ktoré ľudia podporovali, miestna občianska spoločnosť v rozličných formách, policajné sily, od ktorých nebolo možné očakávať spoluprácu. Aj iné nemecké orgány dospeli k takmer totožnému záveru. Miestny veliteľ armády odmietol podporovať nemeckú políciu pri akejkoľvek akcii proti Židom. Miestny veliteľ námorníctva vyslal všetky lode na opravu presne 2. 10., teda v deň záťahu na dánskych Židov. Pobrežie tak zostalo čisté, aby Dáni mohli robiť, čo uznali za vhodné. Dotyčný dôstojník dokonca informoval sociálnodemkratických politikov o tomto dátume a tí informovali dánskych Židov. Švédsko, sused Dánska, vo vojne neutrálne, no komplic Nemecka, čo sa týkalo výroby pre potreby vojny, malo v roku 1943 všetky dôvody prejaviť náklonnosť voči spojencom. Švédska vláda preto Nemecku navrhla, že sa ujme dánskych Židov. Tento návrh zopakovali na nekrytej rádiovej frekvencii, aby dánski Židia vedeli, že budú vo Švédsku vítaní. Dáni teda zorganizovali flotilu, ktorej úlohou mala byť preprava židovského obyvateľstva do Švédska. Nemecká polícia o tomto pláne vedela, no nezasiahla; nemecké loďstvo iba pozorovalo dánske lode, ako pomaly plávajú okolo. Obyvatelia Dánska pritom veľa neriskovali, pretože pomoc spoluobčanom vo vlastnej krajine sa nepovažovala za zločin. A tak našla nemecká polícia pri razii dňa 2. 10. iba 481 zo zhruba 6000 Židov s dánskym občianstvom. Suverénna dánska vláda intervenovala v mene týchto občanov v Berlíne. Niektorých prepustili a ostatných poslali do terezínskej pevnosti, tranzitného tábora v meste Terezín v bývalom Československu, no nie do Osvienčimu…

2. Defend institutions. They help us maintaining the morality. But they also need our help. Do not speak of “our institutions” unless you are making them yours by acting on their behalf. Institutions don’t protect themselves. They go down like dominoes unless each is defended from the beginning. Choose the institution you will take care of – court, media, law, unions – and stand on its side.

2. Bráňte inštitúcie.  Inštitúcie nám pomáhajú zachovávať si mravnosť. Ale aj ony potrebujú našu pomoc.  Nehovorte o “našich inštitúciách”, kým si ich neuspôsobíte tak, aby slúžili svojmu účelu. Inštitúcie sa samy neubránia. Ak ich nebránite od začiatku, padnú jedna po druhej. Vyberte si inštitúciu, o ktorú sa budete starať – súd, noviny, zákon, odbory – a postavte sa na jej stranu.

_______________________________

Slovak notes

=nezľahčujte si vo svojich očiach diktatúru, nacistická a komunistická diktatúra sľúbila, že bude masovo vraždiť a masovo aj vyvražďovala.

3. Pozor na štát, kde je iba jedna strana – ruská oligarchia, ktorá vznikla po voľbách v r. 1990 , je stále činná a forsíruje zahraničnú politiku zameranú na zničenie demokracie kdekoľvek na svete

4. Zoberte na seba zodpovednosť za okolitý svet, Havel – Moc bezmocných 

Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkladu mezi cibuli a mrkev heslo
„Proletáři všech zemí, spojte se!“… To heslo přivezli našemu zelináři z podniku spolu s cibulí a mrkví a on je dal do výkladu prostě proto, že se to tak už léta dělá, že to dělají všichni, že to tak musí být. Kdyby to neudělal, mohl by mít potíže; mohli by mu vyčíst, že nemá „výzdobu“; někdo by ho mohl dokonce nařknout z toho, že není loajální. Udělal to proto, že to patří k věci,
chce-li člověk v životě obstát; že je to jedna z tisíce „maličkostí“, které mu zajišťují relativné klidný život „v souladu se společností“.

5. Nezabúdajte na profesionálnu etiku

Právnici právnu normu, že poprava bez súdneho procesu nie je zákonná

Lekári pravidlo, na ktoré prisahali, že nie je možné vykonať operačný zákrok bez súhlasu pacienta

Obchodníci zákaz otroctva

Byrokrati neetickosť procesovania likvidácie ľudí

6. Pozor na ozbrojencov

Keď začnú muží so zbraňami, ktorí vždy o sebe vyhlasovali, že sú proti systému, nosiť uniformy a pochodovať s fakľami a obrazmi vodcu, koniec sa blíži. Keď sa zmieša oficiálna polícia a armáda s vodcovskými paramilitantnými organizáciami, koniec už nastal

7. Ak musíte byť ozbrojení, buďte rozvážni

Na hrôzach minulosti sa podieľali aj policajti aj vojaci, ktorí jedného dňa začali robiť to, čo robiť nemali. Buďte pripravení povedať nie

Niektorí zabíjali, lebo boli o vraždení presvedčení. Mnohí iní sa to však jednoducho báli odmietnuť – nechceli vyzerať ako slabosi… (a potom, keď si už zvykli, nepriznávali vraždenie, lebo zase nechceli vyzerať ako slabosi…veď občas aj prekonali tých prvých).

8. Povstaňte

Hitler očakával, že to Churchill po páde  Francúzska pochopí. Ale Churchill to nepochopil. Francúzom povedal, že “čokoľvek urobíte, my neprestaneme bojovať.” V júni 1940 Churchill pred britským parlamentom vyhlásil, že “bitka o Britániu sa práve začína.” Nemecká Luftwaffe začala bombardovať britské mestá. Hitler očakával, že to Churchilla prinúti podpísať prímerie, no bol to omyl. Churchill neskôr označil letecké nálety za “dobu, keď vyšlo na rovnako žiť alebo zomrieť.” Hovoril o “odhodlanej a neochvejnej rozhodnosti Británie, ktorú mám tú česť vyjadrovať.” V podstate tým pomohol Britom, aby definovali seba samých ako hrdých ľudí, ktorí sa dokážu pokojne postaviť proti zlu. Iní politici by hľadali podporu v britskej verejnej mienke a snažili sa vojnu ukončiť. Churchill sa namiesto toho postavil na odpor, nadchol ostatných a vyhral. Britské kráľovské letectvo (vrátane dvoch poľských eskadier s množstvom ďalších zahraničných pilotov) zahnalo Luftwaffe. A bez ovládnutia vzdušného priestoru mohol Hitler zabudnúť na obojživelnú inváziu do Veľkej Británie. Churchill urobil to, čo iní neurobili. Namiesto toho, aby vopred ustúpil, prinútil Hitlera zmeniť plány…Keby neudržal Britániu, (úplne inak by sa vyvíjala situácia…) Churchill poznamenal, že história bude voči nemu vľúdna, lebo si ju sám napísal. No vo svojich rozsiahlych úvahách a memoároch prezentoval svoje rozhodnutia ako prirodzené a pripísal ich v prospech britského ľudu a britských spojencov. Dnes nám jeho konanie pripadá normálne a správne. Ale vo svojej dobe sa musel rozhodnúť a povstať. Aj ty osobne povstaň proti diktatúre/totalite/tyranii.

9. Dbajte na svoj jazyk

Vyhýbajte sa frázam, ktoré používa každý. Premyslite si vlastný spôsob prehovoru, aj keď bude vyjadrovať len to, o čom si myslíte, že všetci hovoria. Pokúste sa oddeliť od internetu. Čítajte knihy.

Victor Klemperer si všimol, ako Hitlerov jazyk odmietal legitímnu opozíciu: ľuďmi v jeho ponímaní boli iba určité osoby a iných sa to netýkalo. (Preto neopakujme jazyk diktátora, lebo tým opakovaním prispievame ku “tranzu doby”)…V románe Raya Bradburyho 451 stupňov Farenheita aj v Orwellovom 1984 sa knihy pália, resp. sú zakázané, verejnosť trpí nedostatkom konceptuálneho uvažovania, potrebného na myslenie o prítomnosti, pamätanie si minulosti a uvažovanie o budúcnosti. Odstráňte obrazovky zo svojich izieb a obklopte sa knihami. Postavy z Orwellových a Bradburyho kníh to urobiť nemohli – ale vy ešte áno.

Zriecť sa faktov, znamená zriecť sa slobody. Ak nič nie je pravda, potom nikto nemôže kritizovať moc, pretože niet základu, na ktorom sa to dá robiť. Ak nič nie je pravda, potom je všetko divadlo. Najviac peňazí sa platí za najoslepujúcejšie svetlá.

10. Verte v pravdu

Tyranii sa človek podrobuje vo chvíli, keď odmieta rozdiel medzi tým, čo chce počuť a ako je to v skutočnosti. Toto odmietanie reality možno pociťuje ako prirodzené a príjemné, no znamená to jeho rozklad ako individuality – a následkom toho nastáva kolaps akéhokoľvek politického systému, ktorý závisí od individualizmu. Podľa znalca totalitných praktík, ako je Victor Klemperer (v predošlom bode), pravda sa prekresľuje v 4 formách:

1 otvorený odpor voči verifikovateľnej pravde, ktorý má podobu výmyslov a lží, ako by to boli fakty…Deklasovaním sveta, aký je, sa začína vytváranie fiktívneho kontrasveta

2 nekonečné opakovanie lží s cieľom vytvoriť z nich hodnoverné a kriminálne fakty. Stanú sa nimi vtedy, keď ich začneme používať

3 iracionalita – “musíte sa odovzdať svojim citom, sústrediť sa na Fuhrerovu veľkosť a nezaťažovať sa nepríjemnosťou toho, čo práve cítite”. O 12 rokov neskôr, po všetkých zverstvách a na konci vojny, ktorú Nemecko jasne prehralo, povedal Klempererovi jeden amputovaný vojak: “Hitler ešte nikdy neklamal. Verím Hitlerovi.”

4 pokrivená viera – má podobu istého typu sebazbožštených tvrdení ako napr. “Ja sám to viem vyriešiť”, “Ja som váš hlas”. Je to vtedy, keď sa pravda stáva prorockou a nie faktuálnou. Vtedy dôkazy nie sú dôležité.

Eugene Ionesco v hre Nosorožec/59 napísal: Z univerzitných profesorov, študentov a intelektuálov sa jeden po druhom stávali nacisti, príslušníci Železnej gardy. Na začiatku však určite nacistami neboli. Stretávali sme sa asi pätnásti, diskutovali a snažili hľadať proti nim argumenty. Nebolo to ľahké… Z času na čas jeden z našich priateľov poznamenal: “Nesúhlasím s nimi, to určite, ale v istých bodoch musím pripustiť, napríklad čo sa týka Židov…”, a tak ďalej. Bol to však symptóm. O tri týždne sa dotyčný človek stal nacistom. Chytil sa do osídiel mechanizmu, všetko prijal, stal sa nosorožcom. Nakoniec sme zostali traja či štyria, ktorí stále vzdorovali.

Nosorožce tiahnu našimi neurologickými savanami. V súčasnosti nás začalo vážne znepokojovať niečo, čo nazývame “postpravda”. Myslíme si, že jej pohŕdanie každodennými faktami a konštruovanie alternatívnych realít je niečo nové, alebo postmoderné. No nie je to nič, čo už pred siedmimi desaťročiami nezachytil George Orwell vo svojom pojme doublethink“. Z filozofického aspektu postpravda presne obnovuje fašistický postoj k pravde – a z tohto dôvodu by nič z nášho sveta Klemperera, alebo Ionesca neprekvapilo.

Fašisti opovrhovali malými pravdami dennej existencie, milovali heslá, ktoré zneli ako nová viera a pred dejinami alebo žurnalizmom uprednostňovali kreatívne mýty. Využívali nové médium, ktoré bol v tej dobe rozhlas, aby vyrábali dunenie propagandy, ktorej cieľom bolo vyvolať v ľuďoch emócie skôr, než by mali čas overiť si fakty. Aj dnes, rovnako ako vtedy, si mnoho ľudí zamieňa vieru v mioriadne defektného vodcu s pravdou o svete, ktorý zdieľame. Postpravda je predohra fašizmu.

11. Skúmajte

Venujte viac času dlhým článkom. Podporujte investigatívnu žurnalistiku. Uvedomte si, že niečo z toho, čo sa objavuje na internete, má za cieľ vás poškodiť. Vyhľadávajte články, ktoré skúmaju propagandistické kampane (niektoré z nich prichádzajú zo zahraničia). Preberte zodpovednosť ze to, čo komunikujete s inými

Čo je to pravda? Ľudia si niekedy kladú túto otázku, lebo nechcú nič urobiť. Všeobecný cynizmus nám dáva pocit trendovosti a alternatívnosti, hoci pritom spoločne s našimi spoluobčanmi zapadáme do bahna ľahostajnosti.

Čo to znamená že šesť z prezidentových (Trump) spoločností zbankrotovalo a že boli financované zo záhadných zdrojov z Ruska a Kazachstanu?

Ak objavíme video, na ktorom bude prezident za Putinovho tlieskania tancovať kazačok, nabudúce budeme pravdepodobne požadovať to isté, tentoraz s prezidentom v medveďej koži a s rubľami v papuli.

12. Udržujte očný kontakt, bavte sa o bežných veciach

Úsmev, podanie ruky, vľúdne slovo – za normálnych okolností banálne gestá navzájom – nadobúdajú v ťažkých časoch veľký význam.

13. Združujte sa

Ak tyrani nepocítia dôsledky svojho konania v trojrozmernom svete, nič sa nezmení.

Rozhodnutie pôsobiť verejne závisí od schopnosti človeka udržať si sféru svojho súkromného života. Slobodní sme len vtedy, keď sme to my sami, kto nakreslí deliacu čiaru medzi to, kedy je nás vidieť a kedy nás vidieť nie je.

14. Žite svoj súkromný život

Tyrani hľadajú háčik, na ktorý by vás chytili. Snažte sa nemať žiadne háčiky…Totalitarizmus začína zmazaním rozdielu medzi súkromným a verejným životom. Slobodní sme iba vtedy, ak máme kontrolu nad tým, čo o nás vedia iní ľudia a za akých okolností sa to dozvedeli…Keď sa média pustia po stope emailových bômb, zrádzajú vlastné poslanie.

Totalitarizmus odstraňuje rozdiel medzi súkromným a verejným nielen aby zotročil jednotlivcov, ale aby presmeroval celú spoločnosť od normálnej politiky ku konšpiratívnym teóriám.

Ak sa začneme aktívne zaujímať o veci pochybného významu vo chvíľach, pre ktoré sa rozhodnú tyrani, alebo vagabundi, podieľame sa na demolácii nášho vlastného politického poriadku. Navyše by sme pritom mohli mať pocit, že nerobíme nič iné, než že sa vezieme s ostatnými… To je to, čo Arendtová opísala ako devolúciu spoločnosti na “luzu”.

15. Prispejte na dobrú vec

Vytváraním občianskej spoločnosti nadobúdame spôsobilosť dôverovať ľuďom mimo úzkeho okruhu priateľov a rodín… Aj dnešní autoritári (v Indii, Turecku, Rusku) sú vysoko alergickí na myšlienku slobodných združení a mimovládnych organizácií.

16. Učte sa od priateľov v cudzine

Súčasné ťažkosti v Spojených štátoch sú prejavom širšieho trendu. Žiadna krajina nenájde riešenie sama.

Keď sa v roku 2013 ruská propaganda zamerala na Ukrajinu, mladí ukrajinskí novinári a ďalší reagovali okamžite, rozhodne a niekedy aj s vtipom v rámci vlastných kampaní zameraných na odhaľovanie dezinformácií. Rusko počas invázie na Ukrajinu použilo mnoho rovnakých techník ako neskôr aj proti Spojeným štátom. Keď ruské médiá v roku 2014 priniesli vyfabrikovanú správu o tom, že ukrajinskí vojaci ukrižovali malého chlapca, ukrajinská reakcia bola blesková a efektívna (aspoň v rámci Ukrajiny). Keď ruské média v roku 2016 rozširovali správu o tom, že Hillary Clintonová je chorá, historku ďalej už prebrali Američania. Ukrajinci vyhrali a Američania prehrali. Teda v tom zmysle, že sa Rusku nepodarilo dosadiť u svojho suseda taký režim, aký chceli, kým v Spojených štátoch triumfoval kandidát, ktorého chceli vidieť v Bielom dome.

17. Pozor na nebezpečný slovník

Dávajte pozor, keď sa hovorí o extrémizme a terorizme. Zbystrite pozornosť, keď sa niekto odvoláva na naliehavosť situácie a výnimky. Protestujte, ak niekto zneužíva patriotické heslá.

Diktátor chce zničiť všetky pravidlá. Preto sa sústreďuje na výnimky. Odstaví svojich oponentov vytvorením všeobecného presvedčenia, že práve daná chvíľa je niečo výnimočné, čím zmení stav výnimočnosti na stav trvalej naliehavosti (v Nemecku po celú dobu vlády nacistov). Občania tak vymenia skutočnú slobodu za predstieranú bezpečnosť.

Keď dnešní politici hovoria o terorizme, majú na mysli, prirodzene, skutočné hrozby. No pretože sa súčasne s tým snažia pripraviť nás na to, aby sme sa v mene bezpečenosti vzdali slobody, mali by sme byť v strehu. Žiadna nevyhnutnosť zameniť jedno za druhé neexistuje… Ak nás niekto ubezpečuje, že bezpečnosť je možné získať iba za cenu straty slobody, nás obvykle chce pripraviť o jedno i druhé.

Moderné autoritárske režimy, ako je Rusko, využívajú zákon proti extrémizmu na trestanie svojich politických kritikov. V tomto zmysle sa slovo extrémizmus može vztiahnuť doslova na všetko. S výnimkou extrému samotného, tyranie.

18. Zachovajte pokoj, aj keď sa blíži niečo nepredstaviteľné.

Moderné tyranie sú vlastne manažovaním teroru. Nezabúdajte, že každý teroristický útok autoritári využívajú na upevňovanie svojej moci. Nečakaná katastrofa si bude vyžadovať skoncovanie s politickou vyváženosťou, rozpustenie opozičných strán, zákaz slobody prejavu, porušovanie práva na spravodlivý súd atď., všetko staré triky hitlerovskej školy. Neskočte im na to.

Autoritári súčasnosti sú tiež manažérmi teroru… Zoberme si napr. dnešný ruský režim, ktorý náš prezident tak obdivuje. Vladimír Putin sa najprv dostal k moci v dôsledku incidentu, ktorý pozoruhodne pripomína požiar v Reichstagu a potom využil sériu teroristických útokov – skutočných, pochybných a vymyslených – aby odstránil všetky prekážky k uchopeniu totálnej moci v Rusku a k útoku na susedné demokratické krajiny… Keď odchádzajúci prezident Boris Jeľcin v auguste 1999 vymenoval Putina za predsedu vlády, šlo o neznámeho človeka so zanedbateľnou podporou verejnosti. Už v nasledujúcom mesiaci došlo k sérii bombových útokoch v ruských mestách, ktoré očividne zorganizovala ruská štátna polícia…V jednom prípade dokonca predseda ruského parlamentu informoval o výbuchu o niekoľko dní skôr, než sa tak stalo.  Putin však okamžite vyhlásil vojnu ako pomstu proti ruskému moslimskému obyvateľstvu v Čečensku, pričom sľúbil údajných páchateľov “spláchnuť do hajzla.”… Keď sa Putin v roku 2012 vrátil do prezidentského úradu, Rusko zamenilo manažovanie teroru za zahraničnú politiku. Počas invázie na Ukrajinu v roku 2014 Rusko zmenilo jednotky svojej regulárnej armády na teroristické zoskupenia bez označenia na uniformách a odmietlo akúkoľvek zodpovednosť za hrôzostrašné utrpenie, ktoré tam spôsobilo. Do bojov v oblasti Donbasu na juhovýchodnej Ukrajine Rusko zapojilo čečenských bojovníkov a vyslalo tam jednotky svojej regulárnej armády zo základní v moslimských oblastiach. Rusko sa tiež pokúsilo (neúspešne) narušiť na Ukrajine s pomocou nainfikovaných počítačových programov v roku 2014 prezidentské voľby. V apríli 2015 ruskí hackeri narušili vysielanie francúzskej televíznej stanice predstierajúc, že sú z ISIS, odvysielali materiál zameraný na terorizovanie Francúszka. Rusko si vymyslelo kyberkalifát, aby sa Francúzi báli terorizmu ešte väčšmi než dovtedy. Predpokladaným zámerom bolo presunúť voličov ku krajne pravicovému Národnému frontu, ktorý je finančne podporovaný z Ruska. Po teroristickom útoku v Paríži v novembri 2015, pri ktorom zahynulo 130 ľudí a 368 bolo zranených, sa zakladateľ think tanku blízkeho Kremľu radoval, že terorizmus posunie Európu k fašizmu a k Rusku. Inými slovami povedané, je pravdepodobné, že vymyslený i skutočný islamský terorizmus je v zájme Ruska. Začiatkom roku 2016 Rusko vyfabrikovalo správu o falošnom terore v Nemecku. Počas bombardovania sýrskych civilistov, čo malo za cieľ nútiť moslimov utekať do Európy, Rusko zneužilo rodinnú drámu, aby Nemcom nahovorilo, že moslimovia znásilňujú deti. Znovu sa ako zámer javí destabilizácia demokratického systému a podpora krajne pravicových strán.  V septembri predchádzajúceho roka nemecká vláda oznámila, že prijme pol milióna utečencov z vojnou sužovanej Sýrie. Rusko vzápäti začalo bombardovať Sýriu, čo zasiahlo hlavne civilné obyvateľstvo. Keď sa zdvihla vlna utečencov, Rusko prišlo z príbehom. V januári 2016 ruské masmédiá rozšírili správu, že dievča ruského pôvodu, ktoré bolo momentálne nezvestné, hromadne znásilnila skupina moslimských emigrantov. Pravicové organizácie v Nemecku s podozrivou rýchlosťou zorganizovali protesty proti vláde. Keď miestna polícia oznámila, že k žiadnemu znásilneniu nedošlo, ruské médiá ju obvinili zo zahladzovania stôp. K cirkusu sa pridali dokonca aj ruskí diplomati.

Naše ponaučenie by malo znieť, že náš prirodzený strach a žiaľ nesmú umožniť deštrukciu našich inštitúcií. Odvaha neznamená nemať strach alebo netrápiť sa obavami. Znamená okamžite, od prvej chvíle útoku, keď sa to zdá ako najťažšie, rozpoznať manažovanie teroru a postaviť sa mu na odpor.

19. Buďte vlastenci

… Nie je vlastenecké obdivovať zahraničných diktátorov. Nie je vlastenecké tvrdiť, že … Bašar al-Assad a Vladimír Putin sú prvotriedni lídri. Nie je vlastenecké volať do Ruska, aby sa zamiešalo do amerických prezidentských volieb. Nie je vlastenecké odvolávať sa na predvolebných zhromaždeniach na ruskú propagandu. Nie je vlastenecké mať rovnakého poradcu ako ruskí oligarchovia. Nie je vlastenecké radiť sa o zahraničnej politike s človekom, ktorý vlastní akcie v ruskej energetickej spoločnosti. Nie je vlastenecké čítať prejavy o zahraničnej politike, ktoré napísal niekto, kto je na výplatnej páske ruskej energetickej spoločnosti. Nie je vlastenecké vymenovať za poradcu národnej bezpečnosti človeka, ktorý zobral peniaze od ruského propagandistického orgánu. Nie je vlastenecké vymenovať za ministra zahraničného obchodu naftára s finančnými záujmami v Rusku. ktorý je riaditeľom rusko-americkej energetickej spoločnosti a dostal od Putina Rad priateľstva.  Tu nejde o to, že Rusko s Amerikou musia byť nepriatelia. Tu ide o to, že vlastenectvo znamená slúžiť vlastnej krajine.

Prezident (Trump) je nacionalista, čo nie je to isté ako vlastenec. Nacionalista v nás vyvoláva to najhoršie a hovorí, že sme najlepší. Nacionalista síce donekonečna dumá o moci, víťazstve, porážke, pomste, no v podstate ho nezaujíma, čo sa deje v skutočnom svete.

Naopak, vlastenec chce, aby jeho národ konal v súlade so svojimi ideálmi, čo znamená požadovať to najlepšie od samých seba.

Vlastenec vyznáva univerzálne hodnoty a štandardy, podľa ktorých posudzuje svoj národ a ktorému žela vždy len dobré…

Nacionalista tvrdí, že tu sa to (temná alternatívna našej budúcnosti) nemôže stať, čo je prvý krok ku katastrofe. Vlastenec naopak hovorí, že sa to tu stať môže, ale že tomu zabránime.

20. Buďte čo najodvážnejsí

Ak nikto z nás nie je pripravený zomrieť za slobodu, potom všetci zomrieme v tyranii.

Musíme opraviť naše vnímanie doby, ak chceme obnoviť svoju oddanosť slobode

Zvyk zotrvávať v pozícii obete otupuje impulz k sebakorekcii

Politika nevyhnutnosti je podobná kóme. Politika večnosti zasa hypnóze. Obidve sú mýtické. Nevidia prítomnosť  ako diskusiu o možných riešeniach skutočných problémov.

Záver:

Dejiny nám umožňujú vidieť vzorce a robiť súdy. Načrtávajú nám štruktúry, v rámci ktorých môžeme hľadať slobodu. Odhaľujú okamihy, každý iný, ktoré nie sú celkom jedinečné. Pochopiť jeden okamih znamená vidieť možnosť stať sa spolutvorcom iného. Dejiny nám umožňujú byť (spolu)zodpovednými. Potrebujeme robiť dejiny. Inak nám ich politici večnosti a nevyhnutnosti, v skutočnosti tyrani a diktátori zničia.

2. round – Zakaria

=2. kolo – Zakaria

which fits into constructive teaching

=čo sa hodí do konštruktívneho vyučovania

 A good answer to the question “What do you think of it?”
 
=Dobrá odpoveď na otázku “Čo si o tom myslíš?”:

 

Zakaria, Defend liberal education, p. 54/Obrana liberálního vzdeláni, s. 54,  “I do not know what I think about it. I did not write/(paint a picture/shoot a movie/compose a music) about it yet.”

=”Neviem, čo si o tom myslím, ešte som o tom nepísal/(nemaľoval obraz/nenatáčal film/nekomponoval hudbu)”

Wittgenstein, Tractatus/Traktát, 4.116, “Alles was ueberhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich aussprechen läst, läst sich klar aussprechen

=” Všetko, čo vôbec možno myslieť, možno myslieť jasne. Všetko, čo sa dá vypovedať, dá sa vypovedať jasne.”

Waismann, How I see philosophy?/Jak já vidím filosofii?, “There is nothing like clear thinking to protect one from making discoveries”

=”Jasné myslenie nám môže, najviac zo všetkého, brániť v uskutočňovaní objavov”.

Waismann, How i see philosophy?/Jak já vidím filosofii?. “So show the fly the way out of the bottle”

=”Tak ukáž muche cestu z fľaše”

On Waismann

Summary: Waismann does not advocate confusion. He reveals Wittgenstein’s systematic error: If only clear things were to be thought of, they could not be thought of.  So it would not be possible for them to happen. Therefore Zakaria´s quotation of Lippmann remains effective.

=Zhrnutie: Waismann neobhajuje zmätok. Odhaľuje Wittgensteinovu systematickú chybu: Ak by sa dali myslieť iba jasné veci, nedalo by sa k nim dôjsť myslením. Čiže by sa k nim nedalo dôjsť. Preto Zakariov citát Lippmanna zostáva v platnosti.

Example/Príklad

Resume2: students of liberal (liberal in the sense that they have chosen the subjects of their own interest) programs achieve doctorates in natural sciences more often than students of other higher education institutions… Liberal education can cause the student to raise interest for natural sciences by emphasizing their own values rather than emphasizing the market values.

=Zhrnutie2: študenti liberálnych štúdijných programov (liberálnych v zmysle, že si sami vybrali predmety, ktoré ich zaujímajú) dosahujú doktorát v prírodných vedách častejšie ako študenti iných vysokoškolských inštitúcií…Liberálne vzdelanie môže v študentovi vyvolať záujem o prírodovedné odbory skôr dôrazom na jeho vlastné hodnoty, než zdôrazňovaním trhových hodnôt.

Main challenge: Humanitarian sciences/subjects (Humanities) becoming less and less structured *1, that lowers the level of their study work. Thus their standards are continuously falling. So the solution is not a diploma from marketing or theology *2

Hlavná výzva: Humanitné vedy/predmety strácajú svoju štruktúru, čo znižuje úroveň ich štúdia. Preto ich štandardy neustále klesajú. Riešením teda nie je diplom z marketingu, alebo teológie.

Conclusion:

  1. Combine the best elements of the market and interference of the state, not the worst of both
  2. Technology – Coursera, MOOC, KhanAcademy, MinervaProject – flipping the classroom

Záver:

  1. Skombinovať najlepšie prvky trhu a zasahovania štátu, nie tie najhoršie
  2. Technológia – Coursera, MOOC, KhanAcademy – prevrátená výuka, v ktorej sa pasívna časť (prednáška) deje doma a aktívna časť (diskusia) v škole

__________________________________

*1 while productivity increase make possible to fold a car with only a fraction of work, once required, four musicians need the same 9 minutes to play Beethoven’s string quartet number 4 as in the 19th century. And more efficiency than 15 students to 1 teacher cannot be reached on a seminar at a good school.

=Zatiaľčo rast produktivity umožňuje zložiť auto s vynaložením iba zlomku práce, ktorú to vyžadovalo kedysi, 4 hudobníci potrebujú rovnakých 9 minút ako v 19. storočí na odohratie Beethovenovho sláčikového kvarteta č. 4. A vyššiu efektivitu ako 15 študentov na učiteľa na seminári nie je možné dosiahnuť na kvalitnej škole.

*2 The first American universities, Pennsylvanian (Benjamin Franklin), and Virginian (Thomas Jefferson) were not religion based. They were not centered around the chapel, but library.

=Prvé americké univerzity, Pennsylvánska (Benjamin Franklin), a Virginská (Thomas Jefferson), nemali náboženský charakter. Nevznikali okolo kaplnky, ale knižnice.

 

1. round – informative

=1. kolo – informačné

Atlas fragmentov , (darček z mojich darčekových knižiek)

Pokračuj fragmentami svojich darčekových knižiek v ich jazykoch. Preložíme si ich, lebo chceme

Atlas of fragments, (gift from my gift books)

Continue with the fragments of your gift books in their own languages. We will translate them because we want to

Atlas der fragmente, (Geschenk von meinen Geschenkbüchern)

Setze die Fragmente deiner Geschenkbücher in ihren Sprachen fort. Wir werden sie übersetzen, weil wir es wollen

Fragment Atlas, (Ajándékkönyveim ajándéka)

Folytassa az ajándékkönyveinek töredékeit a saját nyelvükön. Fordítani fogjuk őket, mert szeretnénk

Chimamanda Ngozi Adichie, Všetci by sme mali byť feminist(k)ami, s. 19-20

Mužovi, ktorý nám našiel parkovacie miesto, som sa rozhodla dať pri odchode obslužné. Otvorila som kabelku, načrela do nej a podala mu peniaze. A on, ten štastný a vďačný muž, ich odo mňa zobral, potom sa pozrel smerom k Louisovi a povedal: “Ďakujem vám, pane!”…Ten muž bol totiž presvedčený,  že všetky moje peniaze pochádzajú od Louisa. Pretože Louis je muž.

The man who found our parking place decided to give us a hand at departure. I opened my purse, snatched into it and handed him some money. And he, the happy and grateful man, took them from me, then he looked toward Louis and said, “Thank you, sir!” … The man was convinced that all my money came from Louise. Because Louis is a man.

Der Mann, der unseren Parkplatz gefunden hat, hat beschlossen, uns bei der Abreise zu helfen. Ich öffnete meine Handtasche, schnappte mich hinein und reichte sie mir.Und er, der glückliche und dankbare Mann, nahm sie von mir, dann sah er zu Louis und sagte: “Danke, Sir!” … Der Mann war überzeugt, dass mein ganzes Geld von Louise kam. Weil Louis ein Mann ist.

Az a férfi, aki megtalálta a parkolóhelyünket, úgy döntött, hogy elindul. Kinyitottam a pénztárcámat, befogtam, és átadtam neki. És ő, a boldog és hálás ember, elvitte tőlem, aztán Louis felé fordult és azt mondta: – Köszönöm, uram! – Az ember meggyőződött róla, hogy minden pénzem Louise-ből jött. Mert Louis egy férfi.

Vladimír Balla, V mene otca, s. 49

Pod terasou pri schodisku vyrástla valeriána lekárska. Mačky sa o ňu blažene treli a dosahovali extázu. Synovia po jej požití rýchlo zaspávali a menej im búšilo srdce. Valeriána chlapcom pomáhal zvládať napätie, ktoré u nás vládlo.

Beneath the terrace, a valerian grew up at the stairs. Cats trembled blissfully about it falling into their ecstasy. The sons were fast asleep after taking it, and their hearts were  less disturbing. Valerian helped the boys manage the tensions that governed us.

Unter der Terrasse wuchs ein Baldrian an der Treppe auf. Katzen sind enorm über sie und Ekstase gewachsen. Die Söhne schliefen nach dem Schlucken fest und ihr Herz war weniger beunruhigend. Valerian half den Jungen, die Spannungen zu bewältigen, die uns regierten.

A teraszon egy lépcsőn felnőtt a valerian. A macskák óriási szerepet játszottak róla és az ecstasyban. A fiúk gyorsan elaludtak a nyelés után, és a szíve kevésbé zavaró volt. Valerian segített a fiúknak a feszültségeket kezelni.

Fareed Zakaria, Obrana liberálního vzdělání, s. 43

V projevu roku 1885 přednesl Eliot argumenty na podporu volitelného systému výuky jazykem, který zní radikálne i dnes – a se kterým by spousta současných rodičú nesouhlasila: “Dobře připravený osmnáctiletý mladý člověk dokáže sám sobě zvolit…lepší studijní program, než mu múže vybrat jakýkoli učitelský sbor, či sebemoudřejší člověk, jenž nezná jeho osobnost, jeho předky a jeho dosavadní život.”

Speaking in 1885, Eliot put forward arguments in support of an alternative education using the language, which sounds radically still today – and which many contemporary parents would not agree with: “A well-trained eighteen-year-old young man can choose himself … a better study program than it could be chosen by any kind of teaching staff, or a wisest person, who does not know his personality, his ancestors and his life so far.

m Jahr 1885 argumentierte Eliot mit Argumenten für eine alternative Erziehung in der Sprache, die heute noch radikal klingt – und der viele heutige Eltern nicht zustimmen würden: “Ein gut ausgebildeter achtzehnjähriger junger Mann kann sich selbst aussuchen. .. ein besseres Studienprogramm, als von Lehrern gewählt werden könnte, oder eine weiseste Person, die seine Persönlichkeit, seine Vorfahren und sein bisheriges Leben nicht kennt.

1885-ben Eliot előterjesztett egy olyan választható nyelvtanítási rendszert, amely ma is gyökeresen ma létezik – és amellyel sok kortárs szülő nem ért egyet: “Egy jól képzett tizennyolc éves fiatalember választhat magának … egy jobb tanulmányi programot, mint amennyit ő tud választani bármilyen tanári személyzet vagy egy öntudatos személy, aki eddig nem ismerte személyiségét, őseit és életét. “

Tymothy Snyder, O tyranii, s. 63

Lepší novinári nám i našej krajine umožňujú robiť si vlastný úsudok z niečoho, čo by inak pôsobilo ako izolované kúsky informácií. Ak je však ľahké preposlať článok, urobiť si prieskum a napísať ho je drina, ktorá si žiada čas a peniaze. Než sa začnete posmievať “mainstreamovým médiám”, tak vedzte, že mainstream už neexistuje. Práve posmievanie je mainstream a je ľahké, lebo skutočné novinárstvo stojí veľa síl a je ťažké. Skúste sami napísať skutočný článok zo skutočného sveta: cestujte, robte rozhovory, nadväzujte vzťahy so zdrojmi, rešeršujte písomné materiály, všetko si overujte, napíšte a revidujte koncept a to všetko v napätých a nemilosrdných termínoch. Ak to dokážete, urobte si blog. A medzitým oceňte všetkých, ktorí to celé robia ako svoje živobytie.

Better journalists allow us and our country to make our own judgments of something that otherwise would act as isolated pieces of information. But if it’s easy to post an article and its a hard work, taking time and money, to do your own survey and then put it into the meaningfull sentences. Before you start mocking “mainstream media”, let’s realize that nowadays mainstream is the mainstream disparagement. Real mainstream journalism is very difficult and time and energy consuming task. Try writing a real article from the real world: travel, interview, relate to resources, explore the materials, check everything, write and revise the concept, all under the tension and tough timeline. If you can, make a blog. Meanwhile, you start to appreciate all who make it all their livelihood

Bessere Journalisten erlauben uns und unserem Land, unsere eigenen Urteile über etwas zu fällen, das ansonsten als isolierte Informationen fungieren würde. Aber wenn es einfach ist, einen Artikel zu veröffentlichen, ist es eine harte Arbeit, Zeit und Geld zu nehmen, eine eigene Umfrage zu machen und sie dann in die sinnvollen Sätze zu schreiben. Bevor Sie anfangen, “Mainstream-Medien” zu verspotten, lassen Sie uns erkennen, dass Mainstream heutzutage die vorherrschende Herabwürdigung ist.Echter Mainstream-Journalismus ist sehr schwierig und zeit- und energieaufwendig.Versuchen Sie, einen echten Artikel aus der realen Welt zu schreiben: Reisen Sie, interviewen Sie, beziehen Sie sich auf Ressourcen, erkunden Sie die Materialien, überprüfen Sie alles, schreiben und überarbeiten Sie das Konzept, alles unter der Spannung und harten Zeitlinie. Wenn Sie können, machen Sie einen Blog. Inzwischen beginnen Sie, alle zu schätzen, die ihren Lebensunterhalt verdienen

A jobb újságírók lehetővé teszik számunkra és hazánk számára, hogy saját megítéléseinket olyan dolgokra tegyük, amelyek egyébként elszigetelt információkról lennének. De ha könnyű egy cikket és egy kemény munkát felvenni, időt és pénzt keresni, saját felmérését végezni, majd beilleszteni az értelmes mondatokba. Mielőtt elkezdenéd gúnyolódni a “mainstream média” -ból, rájövünk, hogy manapság a mainstream a mainstream disparagement. A valódi mainstream újságírás nagyon nehéz és időt és energiát fogyasztó feladat. Próbálj ki egy igazi cikket a valós világból: utazás, interjú, erőforrásokhoz való hozzáférés, anyagok felfedezése, minden ellenőrzés, írás és felülvizsgálat a koncepcióban, mindez a feszültség és a kemény idősor alatt. Ha tudsz, készíts egy blogot. Eközben elkezdesz értékelni mindazokat, akik egész életüket táplálják

Workshop

Jana Jakrlová, Jaroslav Pelikán, Ekologický slovník

Spalováni, oxidace, slučováni látek s kyslíkem, přičemž se uvolňuje oxid uhličitý CO2 a energie. Jeden z nejdúležitejších životních dejú, k němuž patří kromě nesčetných chemických procesú i hoření a dýcháni organismú a rozklad organických látek (hnití, tlení apod.). Uvolněná energie slouží organismúm k udržování životních procesú a posléze se mění v teplo, které uniká do prostoru.

Combustion, oxidation, oxygen compounding, releasing carbon dioxide and energy. One of the most important life processes that includes, besides countless chemical processes, burning and breathing of organisms and decomposition of organic substances (rotting, etc.). Released energy serves organisms to maintain life processes and then changes into the heat that escapes into space.

Verbrennung, Oxidation, Sauerstoff-Compoundierung, Freisetzung von Kohlendioxid und Energie. Einer der wichtigsten Lebensprozesse, der neben unzähligen chemischen Prozessen das Verbrennen und Atmen von Organismen und den Abbau organischer Substanzen (Fäulnis etc.) beinhaltet. Freigesetzte Energie dient Organismen zur Aufrechterhaltung von Lebensprozessen und wandelt sich dann in die Wärme um, die in den Weltraum entweicht.

Égés, oxidáció, oxigén összetétel, szén-dioxid felszabadítása és energia. Az egyik legfontosabb életfolyamat, amely számtalan kémiai folyamaton kívül magában foglalja az organizmusok égését és légzését, valamint a szerves anyagok bomlását (rothadás stb.). A kibocsájtott energia szerveket szolgál az életfolyamatok fenntartásához, majd az űrbe jutó hőbe.

Environmental Education

Enrique Gracián, Prvočísla, s. 121

GIMPS

Raúl Ibáňez, Čtvrtý rozměr, s. 41

Abstracts -> Flatland

David Eagleman, Mozek, s. 161-163

Rassmussen´s encephalitis, Brain autopilot, Brain autopilot 2 from min. 1:37, Death accident – no parachutes have been deployed, either intentionaly to land without them,  or accidentaly crashed to the rocks

Tymothy Snyder, Čierna zem, s. 307

Jan and Johana Lipke Latvia

 

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s