Technika môjho hudobného jazyka – Messiaen

Zdroj:

Tento blog nemá dátum. Je to konečný priestor bez okraja, referencia nevyjadriteľného ukazovania správneho pokračovania (kritický bod). Preto sa do neho zbieha veľa cestičiek (opak Borgesovskej Záhrady a Babylonskej knižnice, v ktorých sa cestičky rozvetvujú do nekonečna).

Olivier Messiaen, Technika môjho hudobného jazyka, Bratislava 2016, preložené z Technique de mon langage musical, Alphonse Leduc Éditions Musicales 1944, 1956, 1966, The technique of my musical language

Nature soundmap

Legenda:

biela-obyčajný txt, modrá-Messiaenov dôležitý txt, žltá-môj/náš dôležitý txt, oranžová-použitá, aby bolo viditeľné, že ide o link.

ÚVOD a KAPITOLA I, II

Toto dielo nie je učebnica kompozície (s. 5, Olivier Messiaen, 2016). Je to PROSTREDNICA od 1. PROSTREDIE, a 2. od PROSTRIEDOK spolumotivácie žiakov, učiteľov a autorov, (NIE OD PRIEMER), (NOVÝ POJEM).

Ide nám o (nový) jazyk, nie o (novú) zvukovú farbu (rafinovanú orchestráciu, veľké vokálne a inštrumentálne experimenty, osobitú klavírnu sadzbu, neočakávané organové registrácie, efekty Martenotových vĺn).  (Nový jazyk) spočíva (v prekonávaní)…matematických nemožností modality a rytmiky (s. 5, Olivier Messiaen, 2016). 

poznámky1:

prvočíselné rytmy (5, 7, 9, 11, 13 – btw moje obľúbené),  ametrická hudba, Stravinskyaugmentácia a diminúcia, Messiaenov zmysel pre humor: “Predstavme si teraz poslucháča našej modálnej a rytmickej hudby: na koncerte nebude mať čas overiť si netransponovateľnosť modov, či neobrátiteľnosť rytmov, tieto otázky ho vtedy prestanú zaujímať. Jeho jedinou túžbou bude dať sa očariť a to sa mu splní” (s. 16, Olivier Messiaen, 2016)

Zhrnutie:

(V hudbe, výtvarne, tanci, športe, etike, histórii, atď. a prírodných vedách) nám ide o čaro nemožného, čiže o vzťahy medzi doteraz odlišnými vecami (s. 6, Olivier Messiaen, 2016).

KAPITOLA IX, Vtáčí spev

Vtáky vytvárajú miešaním nápevov reťazce mimoriadne rafinovaných rytmických ostinát. Ich melodické línie – najmä drozdie – svojou fantáziou prekonávajú ľudskú predstavivosť (s. 36, Olivier Messiaen, 2016).

KAPITOLA XII,  Fúga, Toccata, Sonáta

Bach is demonstrating how much music he can get out from a single idea. A toccata is an organ work (usually) in an improvisational style which does not involve counterpoint. A fugue is a contrapuntal piece involving one subject and many voices.

poznámky2:

KAPITOLA XIII, Harmónia, Debussy, pridané tóny – Sixte ajoutée. KAPITOLA XIV – POJEM strapce akordov (veľmi výstižné slovo pre akordy, ktoré používam)

KAPITOLA XVI – Módy s obmedzenou transponovateľnosťou

Po dosiahnutí určitého počtu chromatických transpozícií, ktorý sa mení podľa modu, nemožno mod viac transponovať – 4. transpozícia bude napr. obsahovať presne tie isté tóny ako prvá, piata tie isté ako druhá… Prvé tri mody sa dajú transponovať 3x. Čaro nemožného, nemožnosť ďalšej transpozície vytvára ich osobitné čaro. Vznášajú sa v atmosfére viacerých súčasných tónin, bez polytonality – skladateľ je slobodný udeliť nadvládu jednej z nich, alebo môže ponechať tonálny účinok premenlivý. Ďalšie 4 mody sú transponovateľné 6x a práve pre tento priveľký počet možných transpozícií sú pre nás menej zaujímavé.

poznámky3: mod2 – 4x3chordy (poltón, celýtón), mod3 – 3x4chordy (celýtón, poltón, poltón), POJEM tonálna nerozhodnosť – práve o to sa celý čas snažím cez Schonbergovu teóriu (Webern) – modus 2 v 1. transpozícii môže modulovať  a) do 4 durových stupníc C, Es, Fis a A dur, b) “do seba”, or do rôznych svojich transpozícií c) do iného modu d) do inej modálnej hudby (indickej, čínskej, gréckej, gregoriánskej) e) do atonálnej hudby f) do polymodality

Fav. pieces: Catalogue d’oiseauxCantéyodjayâQuatre études de rythme

20.05.19 Poradie mojich atonálnych inšpirácií: 1. Webern op. 27 – uplne čisté, 2. Messiaen – Quatre etudes de rythme/Canteyodjaya – čisté s mikroprímesou expresivity  3. Boulez – Deuxieme sonate – čisté, s väčšou dávkou expresivity…

Advertisement

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s