Pytagoras 2018

Dnes odchádzame na Pytagoras obhajovať náš prototyp konštruktívnej výučby humanitných predmetov priamo pred Hejným (priebeh a výsledok doplním) a tým mu vzdávame hold.

Resume obhajoby

Vznikol Kvaszov autoritatívny kritický monológ, ktorý problematizuje otázku architektúry a personálneho zabezpečenia nášho prototypu. Čo odďaľuje začiatok  jeho experimentálnej implementácie (ku 7.12.19 už rok a pol). Preto neprestávame argumentovať, hoci zatiaľ sa nám nedarí zmeniť autoritatívny kritický monológ na tvorivý dialóg rovnocenných peerov..

Resume túr

Dnes, 11.7.18 sme uskutočnili túru Králiky-Skalka, Kremnická skala (išli sme ferratu B, C) v Kremnických vrchoch. A cestou z nej sme si všetci – celá veľká skupina Pytagorejcov za všeobecnej radosti a nadšenia spravili filtrovanú kávu a sypaný čaj na vrcholovej lúke na Vyhnatovej. Ako sa na hlbších Pytagorejcov patrí, bola to tvorba a nie nasledovanie. Tak o nich/nás píše Hippasos:

“A 2 /4 = Porfyrios, Vita Pythagorae 37 Způsob Pýthagorova vyučování byl totiž dvojí: Jedni z jeho žáků se nazývali mathématici, druzí akúsmatici. Mathématici dostávali k učení ten nejdůkladnější a přesně propracovaný výklad vědění; akúsmatici poslouchali jen hlavní rady, bez přesnějšího výkladu vybrané ze spisů.”

2018, Po Pytagorase

Tall mi poslal knihu, čo je najdôležitejšie pre anglofónnych matematických didaktikov

Wittmann s nimi súhlasí iba čiastočne:

Erik Wittmann (EW) vs. Milan Hejný (MH)
 

EW1

“As you correctly state there are close connections with the conception of my esteemed colleague Milan Hejny”.

 

EW2

“However, there is also a fundamental difference: We do not believe that students can invent mathematics themselves. It is only after the teacher has provided a framework that students can explore and describe patterns and arrive at explanations, the latter again with the teacher’s assistance”.

MH1

there are 2 main, equal sources of math learning (constructivism and math)

(the main task of didactics is to create the environments, allowing the students to create their reflective intelligence for inventing the math localy)

MH is closer to the learning as unsupervised AUTOENCODING. Students are inventing their own way of exploring the patterns – reflective intelligence. It gradualy progresses to a quickest possible abstraction elevation capability, needed for the new math inventions localy.

EW3

there is one primary source of math learning (math itself) and one secondary/helping source, (constructivism).

(the main task of didactics is to create the consistent and coherent curriculum, allowing the students to explore and explain/prove their explorations with a help of teacher)

EW is closer to the learning as supervised LABELING. Students are given the global pattern exploration and explanation framework from the curriculum and the teacher. It allows them to quickly understand the known, necessary to overcome it globaly.

EW4

Tall’s, Skemp’s, etc. papers pretend the existence of a spontaneous development of mathematical thinking, that in my view does not exist. The progress from ‘embodied“ representations to formal, symbolic and abstract representations is part of the nature of (global) mathematics (independently of the ado that is made around ‘embodied cognition’ in the self-referential system of „New Math Education“)”.

EW5

“The longer I have been thinking about math teaching the more have been convinced that the crucial point is a consistent and coherent curriculum. Of course students should try to solve the problems by themselves. However, in a subsequent reflective phase the teacher should introduce the addition principle as systematic method”.

EW6

“In retrospect it has been a fortunate decision in 1987 when Mathe 2000 was founded not to call our main publication „Handbook of learning by discovery“ (or so) but „Handbook of practicing skills in a productive way“”.

Zhrnutie:

Hejný svojim dôrazom na lokálnu reflektívnu učiacu inteligenciu študentov, ju prípaja do tvorby globálneho matematického kurikula. Hejnyovské prostredia, v ktorých je rola učiteľa distribuovaná, umožňuje (offload) kvalitnému učiteľovi matematiky zameriavať sa na koučovanie/integráciu lokálnej reflektívnej inteligencie študentov (tvorivá intelektuálna autonómia) do matematickej motivácie, porovnateľnej s motiváciou športového tímu, dosahujúceho nové víťazstvá.

Záver:

Je výborné distribuovať učiteľku/ľa do učebníc. Paretovským pravidlom vyjadrené, dá sa to spraviť max na 80%. Tých kľúčových 20% dokáže moderovať iba kvalitná/ný systematicky pripravená/ý učiteľka/učiteľ. Vtedy a len vtedy sa predpolie kurikula aktualizuje ‘lege artis’, čo umožňuje aj kontinuálny update kurikula samotného.  To je feedbackové zavesenie vyučovania a kurikula tak, že vytvárajú jeden ‘organizmus’. (Tak sa na 80% okrem učiteľa distribuuje aj tvorca kurikula).

17.04.19

Update: pokračujem svojpomocne v hidden layeri Dejepisnými inšpiráciami, už máme 5-7. Slovenčina 1 je od Pytagorasu zmrazená. Skúšam inšpirovať ostatných na voľnú tvorbu inšpirácií akéhokoľvek predmetu…

07.12.19

Update2: už je zmrazený aj Dejepis. Nevadí, jeho otvorená verzia D5-7,  je k dispozícii na hranie tu  (usr=test, pwd=P0zrite!).

Iné túry v okolí Hronca:

1 Veporské vrchy

Detvianska Huta – Komárno – Bratkovica – prameň Ipľa – Čierťaž – Lom nad Rimavicou – Sihla – sedlo Tlstý javor – Obrubovanec, trasa

3 Klenovský Vepor, trasa

4 Muráňska planina, trasa

 

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s