Formulácia reálneho problému – appka Asistent učiteľa

 

31.08.19

Stále chýba finančný model. Príčinu ukážem príkladom so zmrzlinou:

1 Vyrobím dobrú zmrzlinu

2 Prídu ľudia, ktorí to ocenia a prídu znova

3 Radi ma podporia, čiže zaplatia

Didaktika, ani inšpirácia vyučovania nie je zmrzlina. Sú ňou žiačky/žiaci, ktorí svojou samostatnou tvorivosťou vynikajú na stredných a vysokých školách a tým aj v živote.  Čiže na vytvorenie “zmrzliny” potrebujem školu, ktorá sa rozhodne robiť konštruktivistické vyučovanie principiálne súčinnosťou všetkých predmetov, lebo inak to striktne zvnútra poznávacieho procesu nejde.

22.2.19

Momentálne je to už úplne inde. Najlepšie dvojjedinosti procept.koncept, heuristika.dôkaz zodpovedá Pythonovský Jupyter Notebook… Lebo sa v ňom perfektne systémovo provokuje pokus.omyl programovania a obrázky.texty interpretácie.

7.12.18

Všetko doterajšie zhrniem do rozhodnutia spraviť prvú fázu dvoma stránkami:

a) marketingovou – etri.sk

b) na ktorej je vstup do kontentovej – moodle.etri.sk

Zatiaľ je to úplne voľné na prezeranie. Chýba finančný model.

Tak prezerajte…

Druhá fáza je závislá na úspechu prvej. Ak sa to rozbehne, bude sa hromadiť surovina pre big data/machine learning sémantický engine, ktorý z Inšpiračných listov, Denníkov, Blogov, Fór, atď. bude pre učiteľa robiť inteligentné nápady na vylepšenie… Čiže sa rozbehne jeho agilná analýza a implementácia…

Zdroje

Artificial Intelligence, Modern approach: Russell&Norvig.

History

06.11.18 – súčasný stav

  1. Reálne v GoogleDocs bežíme 2 základné komponenty a) InšpiračnýList – inšpirácia témy (word formát) a b) Denník – feedback priebehu učenia (excel). Problémom je, že nie sú moc štruktúrotvorné.
  2. WordPress tiež nepridáva žiadnu štruktúru (ukážka etri.sk)
  3. Zdatabázovali sme si to v https://sqlitebrowseier.org – databáza
  4. Snažíme sa ju dostať do Moodle, kde už máme 3 vzorové témy
  5. Súčasne sme ju importovali do CakePHP – protoaplikácia…

07.11.18 – teraz text vyššie prepíšem do príkladového jazyka

Nové rozlíšenie

Každá vec má dva samostatné (topologické) konce: a) pohľad zvnútra (štruktúra/torus) b) pohľad zvonka (ergonómia/šálka). Úloha je dostať sa spojito (bijektívne/homeomorfizmus) zo štruktúry do ergonómie.

Pohľad cez nové rozlíšenie

3. Začíname pohľadom zvnútra, štruktúrou (torusom), napr. SQLiteBrowser or MariaDB). Z topológie berieme princíp/limitáciu, že prechod z torusu do šálky je homeomorfný, čiže bijektívny.

4. Už pri prvej diskusii sme došli na spresnenie štruktúry. Potrebuje byť na úrovni Úloha pre všetky ročníky Dejepisu (5-9) – BACKEND. (Teraz je na úrovni InšpiračnýList=TématickýCelok=VyučovaciaHodina – 3 aliasy pre neštruktúrovaný text, v ktorom sú nasypané všetky ciele aj úlohy a to aj na BACKENDE aj na FRONTENDE). Nový FRONTEND sa bude skladať každému učiteľovi podľa toho, ako úlohy skladá do hodín. Čiže keď nebude prihlásený žiaden učiteľ, bude DB v stave torusu. A po prihlásení učiteľov sa každému zobrazia data ináč, čiže každému sa zobrazí jeho šálka = skladba vyučovacích hodín.

10.09.18

Zatiaľ robíme analytiku manuálne. Píšeme pre učiteľa Inšpirácie. V Denníku zachycuje ich skutočný priebeh. Porovnávaním Inšpirácií a Denníkov rekurentne vylepšujeme ich obsah.  Chceme tento postup automatizovať v reálnom čase machine-learning agentom, prístupným všetkým relevantným aktérom odvšadial (appka Asistent učiteľa).

17.10.18 WordPress má málo štruktúry , skúšame Moodle… V Moodle sme pridali úroveň didaktického prostredia, ktoré presahuje jeden ročník. Čiže sa nám podarilo teóriu poznávacieho procesu preniesť do vyhľadávacej funkcie učiteľa, ktorá mu umožňuje vidieť:

1.1) v ktorej fáze poznávacieho procesu v rozvíjaní gradujúcej úlohy/témy je

1.2) či ponechá štruktúru úloh tak, alebo ju preskupí medzi ročníkmi

Keďže je cieľom analytický sémantický engine, appka Asistent učiteľa, uvažujeme ju spraviť celú nanovo v C#.

Ešte teda potrebujeme

Prvá fáza

2.1) vyriešiť import existujúcich Inšpirácií a Denníkov z existujúceho systému v Googledocs (tam reálne bežíme ročníky ZŠ Dejepisu 5-7) do Moodle, najlepšie cez univerzálny formát (JSON), aby vznikla surovina aj pre analytiku Moodle.  Napísať klienta a DB záznam Inšpiračných listov a Denníkov v C#.  Potom stránku zverejniť učiteľom na experimentovanie. Tak získavame ďalší zdroj vývoja, ktorý kľúčovo potrebujeme v druhej fáze, aby od začiatku bola úplne empirická/praktická a agilná.

Druhá fáza

2.2) testovať Moodle analytiku jej používaním učiteľmi

2.2) vytvárať v C# vlastný sémantický engine a agilne ho testovať jeho používaním priamo učiteľmi pri učení.

 

 

Ak ťa oslovuje konzistencia, spoluutváraj túto stránku

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s