190622 – Refle-ktívna/xívna tvorba, je to to isté?

Najviac zo všetkého ma baví reflektívna, striktne nová tvorba zvnútra. Tak som vytvoril rytmusmelódiu.

Tu je jeden jej fragment pre klavír, basu a soprán saxofón.

ostatné kúsky z najnovšej série

Slovník

Reflexivita

Príklad reflexivity

>>> NEXT >>>