210622 – KnowledgeBrief samovzdelávacieho kurikula

(1) Samovzdelávanie začína písaním blogu. Jeho formálnou vlastnosťou je časová značka, ktorá umožňuje neskôr vytvárať jeho prepojenia s inýmy blogmi do témy [2].

(2) Formálnou vlastnosťou témy je jej pozícia v emocionálno-poznávacom procese [3]. Táto pozícia je operačne zatvorená svojim momentálnym používaním a interakčne otvorená pre svoju zmenu pri budúcom použití.

(3) Tak vzniká časovo obojsmerná samovzdelávacia mapa cieľového programu, samovzdelávacie kurikulum, [4].

Referencie

[1] Štefan Švec, Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky, s. 72, curriculum

[2] Štefan Švec, Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky, s. 256, thematic approach

[3] Štefan Švec, Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky, s. 111, experiential learning

[4] Štefan Švec, Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky, s. 277, self-directed learning

>>> NEXT <<<