010722 – Spätný rebrík

#1

a) Ak ti spôsobujem škodu/zneužívam ťa,

b) prechádzam do Tvojich rúk. Čiže ak naša loď stroskotala a už som v záchrannom člne bez teba, máš právo zastaviť film a vymeniť nás. Aby som sa mohol pozerať na záchranný čln, ako sa vzďaľuje a potom uvidieť, že sa prestáva vzďaľovať a približuje sa.

#2

Dá sa to prežívať iba naraz, prízemie poschodím, vyjadrovanie konanim.

#3

Želám si, aby sme si vedeli odpovedať na otázku https://math.stackexchange.com/questions/684646/why-is-it-important-for-a-group-to-be-closed-under-an-operation… Dienes o tom hovorí takto: “Okrem mentálnych reprezentácií fyzických operácií (napĺňanie/vyprázdňovanie, skladanie/rozkladanie, odoberanie/pridávanie), motorická inteligencia obsahuje aj uvedomovanie si vzťahov medzi týmito akciami, reflektívnu inteligenciu, ktorá pôsobí nad nimi. A ktorá sa zúčastňuje recepcie prostredia (receptor) a reakcie na neho (efektor). Jej rola sa zvyšuje s narastajúcou abstrakciou a zatiaľčo je menšia v aritmetike, postupne sa zväčšuje v algebre. Na rozdiel od Piageta, ktorý sa domnieval, že sa naplno začne rozvíjať až v puberte, Skemp predpokladal, že sa dá rozvíjať od malička ako súčasť senzomotorickej inteligencie”

REFERENCIA1 (matematická heuristika zlepšovania riešenia #1b)

[3.1] Reflektívna inteligencia. záložka Skemp, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBmpzX81kc7TS1PUm5aDt4ZEaEdQynMGbkwUimGJHSo/edit?usp=sharing]

[3.2] Mathematical closure, https://www.youtube.com/watch?v=BXg3cAbmDjM

[3.3] (Self) pattern recognition / polynomial (self) end, https://www.youtube.com/watch?v=tZKzaF28sOk

[3.4] Galois theory, https://www.youtube.com/watch?v=Ct2fyigNgPY

#4

v referencii [3.4] je formulované ešte lepšie riešenie, ako #1b: skočiť na poschodie symetrií, (ktorých je menej) a z neho neskopávať, ale spätným rebríkom (Abelovským, Galoisovským) chodiť hore dole a tým súčasne vykresľovať manifoldovitosť vlastností (ktorých je viac) poschodia a prízemia.

#5

Jeho používaním anulujem #1a z každodennosti tak, že sám

#5.1 teoretizujem schod na ktorom stojíme,

#5.2 predikujem jeho najlepší nasledujúci schod,

#5.3 naňho vystupujem

#5.4 a potom ti o ňom hovorím, pokiaľ ma vládzeš počúvať.

#5.5 a tak ti znemožňujem myslieť si, že nasledujúcich krokov je tak veľa, že sa nedá zistiť najlepší z nich a preto si ho nechávaš pre seba.

REFERENCIA2 (hudobná heuristika zlepšovania riešenia #1b sonifikačnými zátešiami (presnejšie predtešiami) reálnych čísel, https://brilliant.org/wiki/dedekind-cuts/?fbclid=IwAR16spmHj5ZMUjkU46Si9ZFjt7jy2CIqUOhy7T4YXd25Jl7XN4qXFjNrm6g, )

[5.1] PohodaFestival 2022 distillation to a single floating point, the neuroscientific one

[5.2] Zátešie (presnejšie Predtešie) ako JPEG

[5.3] (presnejšie Predtešie) ako GIF

[5.4] Predtešie ako predpredposledný album/atlas

[5.5] Predtešie ako People’s Potential

[5.6] Predtešie-Tešie-Zátešie

[5.7] Tu sa dá Predtešie preskočiť a skočiť Feynmanovsky, (paraphrasing the sentence from 22–1 Addition and multiplication into: ” We start in the middle. We suppose that we already know what polyrhythm is, what polymelody is, and what it means to compress and expand them”), čiže do stredu, do Tešia od 30. minúty.

>>>NEXT>>>

Advertisement